uraninit

uraninit, uranov smolinac, pehblenda, smolasti blistavac, radioaktivni mineral smolasta izgleda, UO2. Kristalizira u kubičnom sustavu, ali zbog radioaktivnog raspada dolazi do metamiktizacije i odstupanja od idealne formule. Heksaedarski i oktaedarski kristali, gusti, jedri i masivni agregati, crne boje. Sasvim svježi uraniniti su maslinastozelene boje. Javlja se u granitima, pegmatitima, visokotemperaturnim hidrotermalnim žilama, sedimentima. Najvažnija ležišta u sedimentima gdje se koncentrira u reduktivnim sredinama potiskujući org. ostatke.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: