Formoz (Formozo)

Formoz (Formozo), papa (Rim ?, o. 816 – Rim, 4. IV. 896). Za pape Nikole I. (858–867) radio na pokrštavanju Bugara. U Portu je kao biskup bio ekskomuniciran (878) zato što se protivio papi Ivanu VIII. Vraćene su mu crkv. časti 883. Izabran za papu (891–896). God. 896. okrunio njem. kralja Arnulfa za cara. Nakon njegove smrti, polit. protivnik papa Stjepan VI. dao je iskopati njegovo mrtvo tijelo, pa je izvršeno suđenje, te je izopćen i bačen u Tiber.