Gog i Magog

Gog i Magog, u Bibliji, legendarni likovi, Gog iz zemlje Magoga, barbari sa sjevera, neprijatelji Izraela; također neprijateljska sila kojom vlada Sotona i koja će se pokazati neposredno prije kraja svijeta (Otkrivenje, 20). U bibl. odlomku u Otkrivenju i u ostaloj kršć. i žid. apokaliptičkoj literaturi, Gog je sjedinjen s drugom neprijateljskom snagom, Magogom; ali drugdje (Ezekiel 38, Postanak 10:2) Magog je vjerojatno mjesto Gogova izvornika.