Goga, Octavian

Goga, Octavian, rumunjski književnik i političar (Răşinari, okrug Sibiu, 1. IV. 1881 – Ciucea, 7. V. 1938). Predsjednik vlade 1937. Između dvaju ratova jedan od vodećih ideologa rumunjskoga nacionalizma. Pjesme su mu u klasičnim formama te uglavnom okrenute socijalnim i nacionalnim motivima (Zemlja nas zove; U sjeni zidova; Pjesme bez domovine). Pisao i za kazalište.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: