Darío, Rubén

Rubén Darío
Darío, Rubén, nikaragvanski pjesnik (Metapa, danas Ciudad Darío, 18. I. 1867 – León, Nikaragva, 7. II. 1916). Jedan od prvih modernista na španjolskim jeziku, njegova je poetska zbirka Modro (1888) označila inovacijsku prekretnicu, a slavljena zbirka Profane proze (1896) donijela je nove tematske i izričajne motive, jezične i metričke inovacije, pa je bila i žestoko osporavana. Djelovao i kao diplomat, uključen i u madridske i pariške književne krugove; većinu života ipak proveo kao boem te umro u rastrojstvu. Ostala važnija djela: Pjesme života i nadanja; Pjesma lutalica; Jesenske i druge pjesme; Iznimni duhovi (eseji).