Gončarova, Natalija Sergejevna

N. S. Gončarova Zelena šuma
Gončarova, Natalija Sergejevna, rus. slikarica, scenografkinja, kostimografkinja (Ladiškino, 4. VI. 1881 – Pariz, 17. X. 1962). Studirala u Moskvi; učila kod M. Larionova, svojega budućeg supruga, s kojim 1911. utemeljuje umj. pravac rajonizam. Nastanjuju se u Parizu, u Francuskoj postaje uvaženi scenograf, u inventivnim inscenacijama uz efektne stilizacije naslućuje se utjecaj rus. pučke i crkvene umjetnosti.