Gorjanović-Kramberger, Dragutin

Dragutin Gorjanović-Kramberger
Gorjanović-Kramberger, Dragutin, hrvatski geolog, paleontolog i paleoantropolog (Zagreb, 25. X. 1856 – Zagreb, 22. XII. 1936). Svjetski poznat znanstvenik, od 1909. redoviti član JAZU. Postavio temelj mnogobrojnim geološkim istraživanjima i izradi geoloških karata Hrvatske, utemeljitelj Geološkog povjerenstva za Hrvatsku i Slavoniju i stručnog časopisa Vijesti Geološkog povjerenstva, čime se geološka služba Hrvatske odvojila i osamostalila od Budimpešte. Značajni su njegovi mnogobrojni radovi o fosilnim ribama, gmazovima i mekušcima, te napose radovi o otkriću i značenju krapinskoga pračovjeka (→ Hušnjakovo) koji su bitno utjecali na promjenu društvenoga svjetonazora njegova doba. Glavno djelo: Diluvijalni čovjek iz Krapine u Hrvatskoj (1905).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: