Gossen, Hermann Heinrich

Gossen, Hermann Heinrich, njem. ekonomist, statističar i poslovni čovjek (Düren, 7. IX. 1810 – Köln, 13. II. 1858). Njegova knjiga, Razvitak zakona ljudskih odnosa i iz njih izvedena pravila ljudskoga djelovanja (1854, 1983) predstavlja razradu hedonističkog računa korisnosti, na kojemu je poslije utemeljena teorija marginalne korisnosti. Njegova formulacija zadovoljenja ljudskih potreba često se naziva Gossenovi zakoni. U njegovo vrijeme bio je prešućivan, kako zbog dominacije historijske škole u Njemačkoj, tako i zbog namjernog prešućivanja njegova doprinosa od utemeljitelja neoklasične škole (W. S. Jevonsa, C. Mengera, L. Walrasa), koji su Gossenove ideje razvili u opće teorije vrijednosti.