Gouin, Félix

Gouin, Félix, francuski pravnik i poitičar (Peypin, 4. X. 1884 – Nica, 25. X. 1977). Član Francuske socijalističke stranke, zastupnik u Parlamentu 1924–42. i 1945–58. Branio → ona Bluma na nacističkom procesu u Riomu 1942. Pridružio se snagama de Gaulleove Slobodne Francuske u Londonu 1942. (predsjednik komisije za reformu države). Predsjednik privremene Savjetodavne skupštine u Alžiru 1943–44. Predsjednik Ustavotvorne skupštine 1945–46. Predsjednik vlade i privremeni predsjednik republike I–VI. 1946.