Goursat, Édouard Jean Baptiste

Goursat, Édouard Jean Baptiste, franc. matematičar (Lanzac, 21. V. 1858 – Pariz, 25. XI. 1936). Prof. u Toulouseu (1881–85) i Parizu (od 1897). Od 1919. član Franc. akademije znanosti. Radio na teoriji funkcija, diferencijalnim jednadžbama, teoriji površina i dr. Teorija algebarskih funkcija…; Tečaj matematičke analize.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: