Graham, Billy

Graham, Billy (pravim imenom William Franklin ), američki baptistički propovjednik (Charlotte, 7. XI. 1918). Propovjednik od 1939. Od 1946. poduzima velika propovjednička putovanja, nazvana “masovno buđenje”, po SAD-u i Europi. Više nalik na poslovnoga čovjeka nego na propovjednika, bavi se reklamom i promidžbom povratka Bogu; propovijeda pred velikim mnoštvima ljudi. Nazvan “Božja strojnica”.