Graham, Thomas

Thomas Graham
Graham, Thomas, škot. kemičar i fizičar (Glasgow, 21. XII. 1805 – London, 16. IX. 1869). Prof. u Glasgowu (1830–37) i Londonu (1837–55), član Royal Society (od 1835). Suosnivač Brit. kem. društva (1840) i društva Cavendish (1846). Pionir fizikalne kemije, utemeljitelj koloidne kemije i pronalazač dijalize. Istraživao apsorpciju i difuziju plinova i tekućina. Na temelju radova o osmozi i dijalizi razlikovao (1854) koloide od kristaloida i opisao ih kao posebna stanja tvari. Po njemu nazvan zakon koji govori o brzini difuzije plinova (→ Grahamov zakon, 1829).