Grakho, Gaj Sempronije

Grakho, Gaj Sempronije (lat. Gaius Sempronius Gracchus), rim. političar (←154 – ←121). Kao pučki tribun ←123. nastavio djelovanje brata Tiberija na reformi agrarnog zakonodavstva. Težio ograničiti vlast krupnog sloja rim. veleposjednika (optimati) demokratizacijom rim. ustava. Podignuo značenje i ugled viteškog staleža te na njega prenio ovlasti sudovanja. Poticao podjeljivanje rim. građ. prava italskim saveznicima; osnivao nove kolonije diljem i izvan Italije. Poginuo u sukobu s optimatima. Znamenit i kao vrstan govornik.