Ford (Ford Motor Company)

Ford (Ford Motor Company), američka tvornica automobila, osnovao ju je 1903. u Dearbornu, predgrađu Detroita, → H. Ford. Jedan od najvećih proizvođača automobila u svijetu sa sestrinskim tvrtkama na svim kontinentima. Putnička i komercijalna vozila, traktori, čelična, staklarska, elektronička i druga proizvodnja. Tvrtka je osnivač i svjetski važne zaklade za znanstvenu, umjetničku i humanitarnu djelatnost Ford Foundation.