veterinarska medicina

veterinarska medicina, grana medicine koja se bavi bolestima životinja, u čemu primjenjuje suvr. dijagnostička i terapijska načela u liječenju i sprječavanju bolesti u domaćih, egzotičnih i divljih životinja. Provode je kvalificirani stručnjaci – veterinari (doktori veterinarske medicine), nakon završena studija veterine. Kao i u humanoj medicini, u v. m. postoje razne specijalističke grane (npr. kirurgija, interna medicina, onkologija, radiologija, porodiljstvo itd.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: