Grassmann, Hermann Günther

Hermann Günther Grassmann
Grassmann, Hermann Günther, njem. matematičar i jezikoslovac (Stettin, danas Szczecin, Poljska, 15. IV 1809 – Stettin, 26. IX. 1877). Gimnazijski profesor u Stettinu i Berlinu. Samouk u matematici. Razvio teoriju vektorskog i tenzorskog računa. Bavio se optikom i našao zakon slaganja boja (Grassmannov zakon). Značajan i u indoeur. poredbenom jezikoslovlju. Sastavio rječnik sanskrta (1873–75).