Mott, John Raleigh

John Raleigh Mott
Mott, John Raleigh, amer. vjerski i ekumenski djelatnik (Livingston Manor, New York, 25. V. 1865 – Orlando, 31. I. 1955). Metodistički laik i pionir ekumenizma. Obratio se za studija na Sveučilištu Cornell. Putovao svijetom kao misionar i organizator ekumenske suradnje među evangeličkim crkvama. Najprije tajnik (1895–1920), zatim do 1928. predstojnik Svj. kršć. studentskog saveza, metodističke organizacije koja je njegovom zaslugom osnovana 1895. u Švedskoj; ujedno gen. sekretar National Council of Churches of Christ u SAD-u. Zaslužan za održavanje I. misijske konferencije 1910. u Edinburghu i aktivan u kasnijim stalnim ekumenskim organizacijama – Međunar. misijski koncil (predsj. 1921–41), Život i rad i Svj. savez crkava (od 1948. počasni predsj.). Podijelio Nobelovu nagradu za mir zbog svoje ekumenske djelatnosti 1946. (zajedno s Emily Green Balch). Gl. djela: Oslobađanje laičkih snaga u kršćanstvu; Pisma i spisi (6 sv.).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: