zelena karta

zelena karta, dokument u automob. osiguranju koji vozač mora imati u stranoj zemlji da bi u slučaju prom. nezgode mogao dokazati kako je osiguran za štete koje bi mogao počiniti trećim osobama.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: