Great Yarmouth ili Yarmouth

Great Yarmouth ili Yarmouth, grad i luka u grofoviji Norfolk, u i Engleskoj, Vel. Britanija, na sutoku rijeka Yare, Bure i Waveney; 56 900 st. Gl. baza za iskorištavanje ležišta nafte i plina u Sjev. moru. Rafinerija nafte. Elektron., tekst. ind., proizvodnja čamaca i namještaja. Turizam; morsko kupalište. Ribarstvo (haringe). Dijelovi srednjovj. gradskih bedema. Stari dio grada s uskim uličicama, teško oštećen bombardiranjima u II. svj. ratu, do danas restauriran; crkva St. Nicholas (XII. st.), mitnica. Muzeji. Naseljen od antike (rim. utvrda kod Caister-on-Sea); status grada od 1208.