Gréco, Juliette

Juliette Gréco

Gréco, Juliette, francuska šansonijerka i glumica (Montpellier, 7. II. 1927 – Ramatuelle, Var, 23. IX. 2020). Kao kazališna glumica debitirala je u Parizu 1943, u drami Satenska cipelica (Le Soulier de satin) Paula Claudela. Pridružila se egzistencijalistima te bila poznata kao njihova muza. Šansonijersku karijeru je započela šansonom Dans la rue des Blancs-Manteaux na tekst Jean-Paul Sartrea. Ugled jedne od najboljih francuskih pjevačica stekla je potkraj 1940-ih u klubu St. Germain. Dobila je nagradu Prix de disque (1952). Istaknula se i kao filmska glumica. Gostovala je u mnogim europskim zemljama i SAD-u. Izvodi šansone na tekstove poznatih pisaca, među kojima su Guillaume Apollinaire, Jules Laforgue, Jacques Prévert, Françoise Sagan i Raymond Queneau, te interpretira pjesme drugih šansonijera.