Green, Julien

Julien Green
Green, Julien, (pravim imenom i prezimenom Julian Hartridge Green), francuski književnik (Pariz, 6. IX. 1900 – Pariz, 13. VIII. 1998). Amerikanac koji je uglavnom živio i djelovao u Francuskoj pišući ponajviše na francuskom jeziku. U romanima sa snažnom kršćanskom notom opisivao egzistencijalnu tjeskobu čovjeka bez moralnog uporišta u svijetu kao pozornici borbe između dobra i zla. O svojim preokupacijama i vlastitoj prirodi progovara u poznatom Dnevniku objavljivanom u 19 svezaka (1919–98. Pisao i eseje te drame (Jug; Neprijatelj; Sjena). Član Francuske akademije od 1971. kao prvi strani državljanin. Važnija djela: Adrienne Mesurat; Levijatan; Vizionar; Ponoć; Moïra; Svatko u svojoj noći.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: