Grey, Charles

Grey, Charles, engleski političar (Fallodon, 13. III. 1764 – Howick, 17. VII. 1845). Vigovac; član Donjega doma od 1786; prvi lord Admiraliteta (1806), državni tajnik za vanjske poslove (1806– 07); član Gornjega doma od 1807. Kao predsjednik vlade (1830–34) proveo 1832. prvu veliku reformu Parlamenta, čime je ojačana građanska strana naspram aristokratske. Donio zakon o ukidanju ropstva u britanskim kolonijama (1833). Zbog neslaganja sa svojim suradnicima glede politike prema Irskoj, povlači se iz političkoga života (1834).