Grimm, Wilhelm

Grimm, Wilhelm i Jacob
Grimm, Wilhelm, njemački filolog i književnik (Hanau, 24. II. 1786 – Berlin, 16. XII. 1859). Brat → Jacoba. Bavio se poviješću njemačkoga jezika. Djela: O njemačkim runama; Balade i bajke; Njemačke sage o junacima.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: