Grisi, Carlotta

Grisi, Carlotta, talijanska plesačica (Vižinada, 28. VI. 1819 – Saint-Jean/Ženeva, 20. V. 1899). Učila balet u La Scali u Milanu, gdje je i debitirala 1832. Poslije nastupala u Veneciji, Firenci, Rimu, Napulju, Parizu (premijera Giselle, 1841) i posljednji put u Petrogradu 1853. Povukla se 1854. na vrhuncu karijere i posvetila privatnom životu.