Grivas, Georgios (Theodoros)

Grivas, Georgios (Theodoros), ciparski političar (Trikomo, 23. V. 1897 – Limassol, 27. I. 1974). Osnivač nacionalističke voj. organizacije EOKA 1955. s ciljem enosisa – pripojenja Cipra Grčkoj. Nakon sporazuma o neovisnosti Cipra emigrira u Grčku 1959. Nakon grč.-tur. sukoba na Cipru 1963. zapovijeda grč. voj. postrojbama 1964–67. Borio se i protiv nekadašnjeg saveznika, predsjednika Makariosa, za enosis 1971.