Švicarska Jura

Švicarska Jura, planinski masiv u sjeverozap. Švicarskoj, dio planinskog sustava Jure koji se proteže ist. Francuskom i sjeverozap. Švicarskom. Pruža se od r. Rajne do r. Rhône u smjeru SI–JZ. Najviši vrhovi: Mont Tendre (1683 m) i La Dôle (1680 m); prema SI se spušta. Građena od vapnenca i pješčenjaka. Veće rijeke: Orbe, Doubs, Birse, Aare i Schüss. Prekrivena šumom i pašnjacima. U dolinama voćarstvo, povrtlarstvo, mliječno stočarstvo. Ležišta željezne rude. Središte švic. ind. satova (La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier, Ženeva, Biel); izrada nakita, proizvodnja naočala, lula, elektron. opreme, papira, čokolade. Turizam (ljetni i zimski). Razvijena cestovna i želj. mreža. Veća naselja i gradovi nalaze se u podnožju: Ženeva, Lausanne, Neuchâtel, Biel, Basel, Solothurn, Aargau.