Gubajdulina, Sofija

Gubajdulina, Sofija, rus. skladateljica (Čistopol, Tatarska Republika, 24. X. 1931). U svojim djelima ujedinjuje tradic. i avangardna glazb.-izražajna sredstva. Piše komorne skladbe, orkestralna i vokalna djela te filmsku glazbu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: