Guido Aretinski (G. Aretinus)

Guido Aretinski (G. Aretinus), tal. glazb. teoretičar (Arezzo, Pariz, o. 995 – Arezzo ili Avelino, vjerojatno 17. V. 1050). Školovao se u samostanu Pomposi kraj Ferrare, desetak godina (1023–33) nastavnik pjevanja u Arezzu, potom poglavar samostana u Avelinu. Usavršio notno pismo (sustav crtovlja u tercnom razmaku, neke crte razno obojene), pripisuje mu se pronalazak “guidonske ruke”, pomoćnog sredstva u razvijanju glazb. sluha, a možda je izmislio i sustav → solmizacije, utemeljen na početnim slogovima stihova himne u čast sv. Ivanu, koje je upotrebljavao kao simbole stupnjeva u heksakordu. Svoje je teorijske postavke iznio u Micrologus de disciplina artis musicae; Regulae rhytmicae; Epistola ad Michaelem de ignoto cantu.