gulag

gulag (rus. akr. za Glavnoje upravljenije lagerej Gl. uprava logora), upravno tijelo koje je upravljalo sustavom koncentracijskih “radnih” logora za “preodgoj” zatvorenika, Radilo se, zapravo, o okrutnim kaznionicama (1930–55) u kojima su zatvorenici bili podvrgnuti surovim životnim uvjetima, torturi i ubijanju. Prvi radni logor otvoren u Rusiji 1919. Pojam ušao u uporabu nakon objavljivanja knjige A. Solženjicina Arhipelag gulag, u kojoj je kartu Sovj. Saveza prikazao prošaranu otocima “arhipelaga gulag”, tj. logorima.