Habibullah Khan

Habibullah Khan, afg. emir (Taškent, Uzbekistan, 3. VII. 1872 – Kalagosh, Afganistan, 20. II. 1919). God. 1901. naslijedio oca Abdurahmana. Sklopio ugovor o prijateljstvu s Vel. Britanijom (1905). Tijekom I. svj. rata održao neutralnost. Djelovao na modernizaciji zemlje prema zap. (brit.) uzorima. Ubijen u uroti polit. protivnika.