Haeckel, Ernst

Ernst Haeckel
Haeckel, Ernst, njem. zoolog i filozof (Potsdam, 16. II. 1834 – Jena, 9. VIII. 1919). Embriolog i najpoznatiji pristaša darvinizma u Njemačkoj; formulirao (temeljni) → biogenetski zakon po kojemu razvitak zametka (ontogeneza) iznova prolazi (ponavlja ili kratko rekapitulira) gl. etape evolucije vrste (filogeneze); postavio i teoriju gastreje (o postanku višestaničnih organizama). Bavio se pitanjima odnosa prir. znanosti, filozofije i religije. Prvi uveo izraz “ekologija” (1868). Gl. djela: Opća morfologija organizama; Antropogenija, ili povijest razvoja čovjeka; Sistematska filogenija; Zagonetke svijeta.