Hahn, Reynaldo

Reynaldo Hahn
Hahn, Reynaldo, francuski skladatelj i dirigent (Caracas, 9. VIII. 1875 – Pariz, 28. I. 1947). Studirao u Parizu, od 1919. dirigent u Cannesu, od 1934. glazbeni kritičar Le Figaroa, 1945. postao direktor Pariške opere. Jedan od najistaknutijih predstavnika francuske operete svojega vremena. Djela za orkestar, komorni radovi, opere, operete i glazbene komedije (najuspjelije Ciboulette i Mozart), baleti, lirska oda Prometej, i dr.