Haile Selassie I. (Tafari Makonnen Woldemikael)

Haile Selassie I.
Haile Selassie I. (Tafari Makonnen Woldemikael), etiopski negus, car (Ejersa Goro. kraj Harara, 23. VII. 1892 – Addis Abeba, 27. VIII. 1975). Od 1916. kao ras (princ) regent uz caricu Zauditu. Nakon državnog udara 1928. proglašen negusom (carem) 1930. Za talijanske agresije 1935–36. pokušava pokrenuti mehanizam Društva naroda. Odlazi u Veliku Britaniju 1936, vraća se 1941. i bori na strani saveznika. Nakon rata ukida ropstvo i ustavom 1955. uvodi izbore. Pripaja Eritreju 1962. Jedan od tvoraca Organizacije afričkoga jedinstva, aktivan u pokretu nesvrstanosti. Srušen u vojnom udaru 1974.