Haitham, Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan

Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan Haitham
Haitham, Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan (lat. Alhazen), arap. astronom, fizičar, matematičar, liječnik (Basra, 965 – Kairo, 1039). Istraživao građu i funkciju oka, sfernu aberaciju, prvi opisao načelo camere obscure. Uz mnogo djela (preko 200) pisao i o meteorologiji (1542) i optici (1572). Jedan od najučenijih ljudi sr. vijeka.