Haitink, Bernard

Haitink, Bernard, nizozemski dirigent (Amsterdam, 4. III. 1929). Studirao u Amsterdamu, bio prvi dirigent Amsterdamskoga filharmonijskog orkestra (gostovanja u inozemstvu), pa orkestra Concertgebouw (uspjesi u SAD-u i Japanu), glazbeni direktor u Glyndebourneu (1978–88), dirigirao poznatim orkestrima u drugim zemljama (Londonska filharmonija, orkestar BBC-a, Berlinska filharmonija, simfonijski orkestri u Los Angelesu, orkestar Radio Münchena).