Halbwachs, Maurice

Halbwachs, Maurice, franc. sociolog (Reims, 11. III. 1877 – Buchenwald, 16. III. 1945). Prof. sociologije u Strasbourgu, na Sorboni i na Collège de France (1944–45). Suradnik É. Durkheima i H. Bergsona. Bavio se soc.-psihol. istraživanjima društv. klasa i pojava. Blizak marksizmu. Član franc. pokreta otpora. Stradao u koncentracijskom logoru. Djela: Društvena morfologija (1912); Radnička klasa i životni standard (1938); Društveni okviri pamćenja (1925); Kolektivno pamćenje (1950, posmrtno); Nacrt za psihologiju društvenih klasa (1955, posmrtno).