Hamann, Johann Georg

Johann Georg Hamann
Hamann, Johann Georg, njemački književnik i filozof (Königsberg, danas Kaliningrad, 27. VIII. 1730 – Münster, 21. VI. 1788). Protestantski mislilac, pristaša fideizma. Protivio se prosvjetiteljstvu i klasičnom i Kantovu racionalizmu. Razumsku spoznaju smatrao je varljivom. Isticao je ulogu vjere, čuvstva i intuicije pri spoznaji svijeta. Držao je nužnim ujedinjenje razuma, vjere i iskustva, te pomirenje filozofije i kršćanstva. Njegova su djela utjecala na njemačku književnost (pokret Sturm und Drang), religioznu misao i na filozofe Schellinga, Hegela i Kierkegaarda. Glavna djela: Sokratske uspomene; Križarski pohodi filologa; Nova obrana slova.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: