Hamilton, William Rowan

William Rowan Hamilton
Hamilton, William Rowan, irski matematičar i astronom (Dublin, 4. VIII. 1805 – Dublin, 2. IX. 1865). Točno opisao skup kompleksnih brojeva i izgradio teoriju brojeva općenitijih od kompleksnih – teorija kvaterniona. Uveo u znanost naziv vektor (1845). Uveo funkciju sile koja se danas naziva potencijal (1834). Hamiltonova funkcija (H) i Hamiltonovo načelo (princip) osnova su u svim problemima klasične i kvantne mehanike.