Hammett, Dashiel

Hammett, Dashiell, američki književnik (okrug St. Mary’s, Maryland, 27. V. 1894 – New York, 10. I. 1961). Uz Raymonda Chandlera utemeljitelj modernoga američkoga kriminalističkog romana. Njegova detektiva više ne karakterizira analitičnost, nego se on stilom akcije približava zločincima koje progoni. Nakon 1934. posvetio se političkom angažmanu, bio je izraziti antifašist i član Komunističke partije, zbog čega je potkraj 1940-ih bio na crnoj listi. Romani: Crvena žetva (1929), Malteški sokol (1930), Stakleni ključ (1931), Mršavko (1934).