Harding, Warren Gamaliel

Warren Gamaliel Harding
Harding, Warren Gamaliel, američki državnik (Blooming Grove, Ohio, 2. XI. 1865 – San Francisco, 2. VIII. 1923). Član senata države Ohio (1899–1902) i savezni senator (1915–21). Kao član Republikanske stranke dvadesetdeveti predsjednik SAD-a (od 1921. do iznenadne smrti u kolovozu 1923). Vodio izolacionističku politiku prema Europi; protivnik sudjelovanja SAD-a u Društvu naroda; sklopio mirovne ugovore s Njemačkom, Austrijom i Mađarskom (1921). U unutarnjoj politici njegovu je vladavinu obilježila korupcija i nesposobnost državnih struktura.