Hardy, Godfrey Harold

Godfrey Harold Hardy
Hardy, Godfrey Harold, engleski matematičar (Cranleigh, Surrey, 7. II. 1877 – Cambridge, 1. XII. 1947). Profesor u Oxfordu i Cambridgeu. Bavio se analizom i teorijom brojeva. Klasa kompleksnih funkcija naziva se po njemu. Poznat i po Hardy–Weinbergovu (njemački liječnik Wilhelm Weinberg, 1862–1937) pravilu (1908), osnovnom zakonu → populacijske genetike koji potvrđuje Darwinovu teoriju prirodne selekcije.