Harrison, John

J. Harrison, Harrisonov mornarički kronometar
Harrison, John, engl. inženjer (Foulby, kraj Pontefracta, Yorkshire, 24. III. 1693 – London, 24. III. 1776). Usavršio kronometar (1753) koji je bio dovoljno točan da omogući točnije određivanje zemljopisne duljine, što je morsku plovidbu učinilo točnijom. Njegov je kronometar upotrebljavao James Cook na putovanju u Australiju i Novi Zeland (1776). Izumio njihalo čija se duljina ne mijenja s promjenom temperature (kompenzacijsko njihalo).