Hattala, Martin

Hattala, Martin, slovački jezikoslovac (Trstená, 4. XI. 1821 – Prag, 11. XII. 1903). Profesor na Sveučilištu u Pragu. Proučavao slavenske jezike te glasove i sintaksu češkoga jezika. S → M. M. Hodžom reformirao pravopis slovačkoga jezika. Napisao Poredbenu gramatiku češkog i slovačkog jezika, Fonologiju staročeškog i novočeškog te slovačkog jezika, Kratku gramatika slovačkoga jezika i dr. U IV. knjizi Rada JAZU objavio tekst Početne skupine suglasah hrvatskih i srbskih (pretisak objavio D. Albrecht u Zagrebu 1868).