Haydn, (Franz) Joseph

(Franz) Joseph Haydn
Haydn, (Franz) Joseph, austr. skladatelj (Rohrau, Gradišće, 31. III. 1732 – Beč, 31. V. 1809). Kao dječak pjevao u zboru crkve Sv. Stjepana u Beču, 1759. postao komorni skladatelj ili “glazbeni direktor” u kapeli grofa Morzina u dvorcu Lukavice kraj Plzeńa, a 1761. kapelnik kod mađ. knezova Esterházy. Kada je 1790. raspušten dvorski orkestar, H. je dobio mirovinu i preselio se u Beč, odakle je u dva navrata putovao u London. Preminuo kada je franc. vojska ulazila u Beč. Skladati je počeo kao mladić. Među njegovim djelima središnje mjesto zauzimaju simfonije i gudački kvarteti, u kojima je ostvario klasičnu ravnotežu oblika i sadržaja, dok je klavirsku sonatu u stilu i strukturi približio klavirskom koncertu. U svojim je instrum. djelima posebnu pozornost pridavao motivičkom i tematskom razrađivanju, individualizirajući pojedine instrumente i njihove skupine, ističući u operama značajke pojedinih lica, a u oratorijima (stvarao ih je potaknut Händelovim oratorijima slušanima za boravka u Londonu) odaje ljubav prema prirodi i čovjeku protkanu humorom i osjećajnošću. Stvorio je golem opus (umjesto po brojevima opusa, u novije se vrijeme djela navode pod kraticom Hob. prema popisu A. Hobokena u 3 sv.). Od 108 simfonija najpoznatije i najčešće izvođene su br. 6–8 (Le Matin; Le Midi; Le Soir), br. 22 (Der Philosoph), br. 31 (Mit dem Hornsignal), 45 (Abschied S.), 49 (La Passione), 55 (Der Schulmeister), 73 (La Chasse), 82–87 (Pariške; među njima: 82 L’Ours, 85 La Reine de France), 92 (Oxford), 93– 104 (Londonske; od njih 94 Mit dem Paukenschlag ili The Surprise, 100 Militär S., 103 The Drum Roll/Mit dem Paukenwirbel) 105 Symphonie concertante za violinu, violončelo, obou, fagot i orkestar. Orkestralnoj glazbi pripada još 59 divertimenata i kasacija, 16 uvertira, više od 60 plesova, koračnica i sl. Koncertantnu glazbu zastupaju 24 koncerta za klavir/čembalo, 4 za violinu, 5 za violončelo i još desetak drugih. Od 83 gudačkih kvarteta najpoznatiji su 6 Sunčanih, 6 Ruskih, Froschquartett, Lerchenquartett, Reiterquartett, Kaiserquartett (kao tema za varijacije poslužio je napjev Haydnove popijevke “Gott erhalte…”, po čemu je kvartet dobio ime), Sedam posljednjih Spasiteljevih riječi na križu (kvartetska verzija istoimene orkestralne i vokalno-instrum. skladbe). Ostale komorne skladbe: 41 trio za klavir, violinu i violončelo, 126 trija za baryton (vrsta viole), violu i violončelo, 25 barytonskih dua, 11 trija za duhačke i gudačke instrumente; 52 klavirske sonate, sonate za violinu i dr. Vokalno-instrum. dio opusa čini 13 opera (Il mondo della luna; La vera constanza; Orlando paladino), više Singspiela i glazb. komedija, 4 oratorija (Povratnik Tobija; Sedam posljednjih riječi…; Stvaranje; Godišnja doba), više kantata, 50 koncertnih arija, dueta i terceta uz orkestar, više od 50 kanona, 50-ak popijevki, 455 obradbi irskih, škotskih i velških napjeva, 14 misa, 2 Te Deuma, Stabat Mater, 3 Salve Regina, ofertoriji i dr. Autor glazbe austroug. himne, danas njemačke.