Rat dviju ruža

Rat dviju ruža (1455–85), građanski rat za englesko prijestolje između kuće York (amblem bijela ruža) i kuće Lancaster (amblem crvena ruža). Tijekom rata na mjesto svrgnutoga kralja → Henrika VI. iz dinastije Lancaster došao je 1461. → Eduard IV. (dinastija York). Njegove sinove Eduarda V. i Rikarda dao je umoriti → Rikard III. (1483), kojega je 1485. porazio Henrik Tudor (po ženskoj liniji odvjetak kuće Lancaster), koji se kao → Henrik VII. oženio (1485) Elizabetom, kćerju Eduarda IV., i time izmirio obje kuće te utemeljio novu vladarsku dinastiju Tudor.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: