Hekatej iz Mileta

Hekatej iz Mileta, grč. povjesničar (logograf) i geograf (o. ←560/550 – o. ←490/480). Sudionik ustanka maloaz. Grka (←500. do ←494). Autor djela Opis zemlje i Genealogije (sačuvana u fragmentima), kojima je izvršio znatan utjecaj na razvoj kritičkog pristupa u historiografiji. Drži se posljednjim logografom i jednim od prvih grč. povjesničara. Heraklit ga je smatrao najmudrijim Grkom svojega vremena.