heliaja ili helijeja

heliaja (grč. hēliaía skupština) ili helijeja, u drevnoj Ateni, sud u svezi s polit. sporovima koji je utemeljio Solon. Činilo ga je 6000 građana (iz svake file po 60), koji su navršili 30 god. Nazivani su heliasti. Bili su podijeljeni na 10 odjela s po 50 sudaca; preostalih 1000 bili su zamjenici. Predstavljali su prvu i jedinu instanciju u javnim, a potom i u priv. poslovima. Sudska rasprava trajala je jedan dan, a nije bilo ni tužitelja ni branitelja.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: