Henrik V.

Henrik V., engleski kralj (Monmouth, Wales, 9. VIII. 1387 – Vincennes, Francuska, 31. VIII. 1422). Sin → Henrika IV. Vladao od 1413. Iskoristio nesređene prilike u Francuskoj za vrijeme kralja → Karla VI.; ondje se iskrcao sa svojim postrojbama i porazio Francuze kraj Agincourta (1415, današnji Azincourt). Ugovorom u Troyesu (1420) priznano mu je pravo na francusko prijestolje (prema supruzi Katarini Valois, kćeri Karla VI.). U njegovo je doba dostignut vrhunac engleske ekspanzije u Francuskoj. Središnji lik Shakespeareove drame Henrik V.