Heraklit

Heraklit
Heraklit (grč. Hērákleítos), grč. filozof (Efez, o. ←544 – Efez, o. ←480). Podrijetlom iz aristokratske obitelji, kritičan prema javnom mnijenju i filoz. naslijeđu, povukao se u osamu. Idejom o jedinstvu suprotnosti u grč. misao uveo pojam dijalektike, postavivši temelje cjelokupne zap. misli o svijetu. Utjecao na sve kasnije škole i generacije; cijeni ga već i Sokrat. Po teško razumljivu alegorijskom stilu nazvan je “Mračni”. Osnovica je njegova učenja neprekidna promjena (panta rei sve teče). Rat (polemos) označava suprotnost kao osnovni bit logosa u kojem se ujedinjuju božansko i ljudsko, smrtno i besmrtno. Vatra je temeljni element koji daje mjeru kozmosu. Njegovo djelo O prirodi sačuvano je samo u fragmentima.