Herbart, Johann Friedrich

Johann Friedrich Herbart
Herbart, Johann Friedrich, njem. filozof, pedagog i psiholog (Oldenburg, 4. V. 1776 – Göttingen, 14. VIII. 1841). Najpoznatiji je po učenju o oblicima i stupnjevima nastave te po utemeljenju psihologije kao znanosti. Filozofija je znanost koja obrađuje pojmove i određuje vrijednost pojedinih znanstv. disciplina. Pojedine se stvari sastoje od u sebi nepromjenjivih bića koje naziva reali. Sva zbivanja u svijetu samo su mijena odnosa među realima. Jedan od reala je i ljudska duša, koja preobražava druge reale u predodžbe. Potisnuti reali svijesti dobivaju nesvjestan nagonski značaj. Gl. djela: Opća pedagogija; Opća praktična filozofija; Psihologija kao znanost (I–II).